Studieforsikring, en form for livsforsikring, ordnet slik at det i de første fem eller ti år betales en redusert premie som bare dekker dødsrisikoen. Deretter går studieforsikringen over til å være en sammensatt livsforsikring, og premien blir justert.