Studentråd, øverste studentorgan ved universitet eller høyskole, består av valgte representanter fra de enkelte fakulteter eller faggrupper. Rådets viktigste oppgave er å ivareta studentenes interesser ved lærestedet, bl.a. gjennom arbeidet med utdannings- og studentpolitiske saker og deltagelse i styringsorganer. Det er høringsorgan når styret eller administrasjonen sender saker til uttalelse hos studentene.