Studentparlament, fellesorgan av valgte studentrepresentanter ved universitet eller høyskole som ivaretar studentenes faglige og sosiale interesser overfor lærested, studentsamskipnad og den lokale avdeling av Norsk studentorganisasjon (NSO).