Hos krypdyr og fugler er strupehodets tonedannende elementer lite utviklet og kan bare unntaksvis frembringe annet enn hvesende lyder. Strupehodet når sin høyeste utvikling hos pattedyrene med dannelsen av en skjoldbrusk avledet fra svelgbue-skjelettet.