Strukturere, bestemme strukturen, oppbyggingen, av noe; gi en viss struktur.