Geologisk struktur som kan tjene som felle for gass og/eller olje. Se petroleum (dannelse).