Struktur, (miner., petrografi). Krystallers aggregatform, f.eks. fibrig o.l. Om den romlige, krystallografiske orienteringen av mineralkornene i en bergart benyttes den engelske betegnelsen fabric eller på tysk Gefüge (på norsk har strukturmønster vært foreslått). Om mineralers struktur i betydningen indre, atomære oppbygning, se krystallstruktur.