Struktur i jord betegner oppbygning og styrke av jordskjelettet. Strukturelementene er enkeltpartikler og aggregater. Se jord.