Stropp, bøyle eller lignende til å holde seg i på sporvogner og busser.