Endestilt, aksformet sporehopsamling hos kråkefotplanter og sneller, konglelignende.