Stripping-analyse, elektrokjemisk analysemetode for visse metallioner. Prøven som skal analyseres, blir først elektrolysert inn i en hengende kvikksølvelektrode ved et bestemt negativt potensial. Etter en nøyaktig avmålt tid reverseres spenningen, og de reduserte stoffene oksideres ut i løsningen igjen. Strømmen måles som funksjon av potensialet, og hvert metall gir en topp med en høyde som er proporsjonal med konsentrasjonen. Fordi de enkelte metaller oppkonsentreres i kvikksølvdråpen, er metoden uhyre følsom (10–10 molar), men den er begrenset til de metaller som danner amalgamer med kvikksølv.