Stripesnok, krypdyrart i snokfamilien. Europeisk klatresnok som hører til de giftløse snokene, underfamilien ekte snoker, Colubrinae. Den er en av Europas største slanger og kan bli inntil 2,5 m, men sjelden over 1,5 m. Voksne har ofte fire langsgående, mørke striper. Utbredt i Italia, Balkan og Vest-Asia.