Stripesanger, fugleart i sangerfamilien. Ligner gresshoppesanger, men er mer streket, særlig på bryst og kroppssider. Hekker i det nordlige Eurasia vest til Ural, sjelden høsttrekkgjest i Europa. Har tiltatt i vestlige deler av utbredelsesområdet i senere år, blant annet med en rekke syngende fugler i Finland. Overvintrer primært i Sør-Asia. Påvist sju ganger i Norge per 2003.