Stripefisk, benfiskart i familien sølvsider. En liten stimfisk, opptil 15 cm lang, slank med to vidt atskilte ryggfinner og et tydelig sølvskinnende bånd fra hodet til halefinnen. Fiskes i Middelhavet og er vanlig til sørlige del av Nordsjøen. Enkelte stimer er påtruffet i Kattegat og Storebælt. Arten er ennå ikke funnet i norske farvann.