Stringens, det å være stringent ; logisk klarhet og konsekvens , metodisk fasthet .