Strindskavl er en brottsjø som oppstår ved at to kraftige strømmer kolliderer.