Strekkgrense er i fysikken det samme som flytegrense for metaller og legeringer. Se også strekkprøving.