Streamer, fiskeredskap, en type våtflue til fluefiske bundet på lang krok, se fiskefluer.