Strange, stamme eller stokk av mindre tre hvor kvist og topp er fjernet. Ble brukt til brodekker, gulv i løer og trev, med mer.