Strandtorn, flerårig art i skjermplantefamilien. 20–60 cm høy, glatt, med blågrønne, tornete blad og lyseblå blomster i små hoder. Er sjelden og fredet i Norge, vokser på havstrand noen få steder fra Østfold til Rogaland.