Strandkryp, to- til flerårig planteart i nøkleblomfamilien. 3–15 cm høy, med glatte, motsatte blad og vakre blomster med lyserøde begerblad. Vanlig på fuktig havstrand til Troms, mindre vanlig i Finnmark.