Stramei, (av nederty.), kraftig vevnad som karakteriseres ved at trådene danner vekselvis tette og åpne partier. Bindingen er avledet av lerrets- eller toskaftbinding. Brukes ofte til broderiarbeider.