Strømsjø er bølger som møter en strøm og blir krappe. Bølgene vil bremse opp, og fordi de blir bratte vil de lett begynne å bryte. Dette skjer hvor elv og hav møtes, eller hvor vind og for eksempel en tidevannsstrøm går mot hverandre. Se også artikkel om havbølger.