Strålegenetikk, studiet av virkningene av elektromagnetisk stråling og ioniserende partikler på arvestoffet, en viktig gren av strålebiologien (se radioaktivitet og strålebiologi). Strålevirkningen på arvestoffet kan gi utslag på de enkelte gener (punktmutasjoner) eller på kromosomene (brudd), og dette kan føre til tap av visse kromosomdeler eller til endringer i genenes rekkefølge og funksjon.