Linje som viser retningen for energitransport ved en bølge- eller partikkelbevegelse. I et ubegrenset isotropt medium er stråler rette linjer.