Stråfletting, fremstilling av tresser, lages enten ved alminnelig fletting eller mønsterfletting. Tressene sys sammen til hatter, kurver, fat m.m. Stråfletting utføres bl.a. i Italia, Portugal og Spania, hvor man som materiale ofte bruker stråene av sommerhvetearten marzolano, men også strå av rug og andre arter.