Stråblom, planteslekt i kurvplantefamilien, står nær slekten kattefot. 500 arter, halvparten i Sør-Afrika og mange i Australia. Nordligste art er sandstråblom, H. arenarium, på Öland og Gotland i Sverige. Flere arter dyrkes som prydplanter og tørkes for bruk i kranser og buketter som «evighetsblomster»: Høststråblom, H. bracteatum, har tørre, hinneaktige kurver med sterkt farget kurvdekke. Hos buskstråblom, H. petiolare, og stråblom, H. italicum, er det kun bladverket som har nytteverdi.