strømsild, benfiskart i vassildfamilien. En liten, sølvblank loddefisk, opptil 35 cm lang. Den er alminnelig på dypere vann langs kysten til Nordland, og er ellers utbredt i det østlige Atlanterhav sør til Gibraltar og dessuten i Middelhavet. Reketrålerne får den av og til i sine fangster, ofte sammen med den nære slektningen vassild, som blir 70 cm, men som ellers ligner mye.