Stortromme, stor sylindrisk tofelltromme som spilles med en klubbe med hode av filt eller skinn; brukes mest i janitsjarorkestre. Også en viktig bestanddel i trommesett; den spilles da ved hjelp av en fotpedal, og kalles gjerne basstromme. – Slå på stortrommen, bruke voldsomme ord og uttrykk.