Stort nebbfly, sommerfuglart i familien nattfly. Fremvinger og munnpalper som hos lite nebbfly, men vingene har to tydelige, smale tverrstriper og vingespennet er 29–37 mm. Arten er meget vanlig og flyr fra juni til august over hele landet nord til polarsirkelen. Larvene lever på nesler.