Storsyre, flerårig planteart i slireknefamilien. 50–100 cm høy, med lange blad og stor, tett fruktstand. Vokser i veikanter og bakker nord til Trøndelag.