Storsporehus er det samme som makrosporangium, se sporehus.