Storskrikørn, fugleart i haukefamilien. Den er litt mindre enn kongeørn, 65–73 cm lang. Fjærdrakten er ensfarget svartbrun med svarte undre vingedekkfjær. Ligner småskrikørn, men har gjennomgående mørkere fjærdrakt. Hekker fra Øst-Europa og østover gjennom Asia til Mandsjuria. Påtruffet én gang i Norge (Finnmark 2001).