Stormähriske rike, statsdannelse på 800-tallet, som i sin blomstringstid i tillegg til Tsjekkia og Slovakia også omfattet Pannonia, det sørlige Polen og Lausitz i Tyskland. De første fyrstene er nevnt 822, og riket som sådant 830. Omkring 850 ble befolkningen delvis kristnet av katolske misjonærer fra Bayern. Under Rostislav (845–870) frigjorde man seg gradvis fra det karolingiske rikes innflytelse; 863 ble det hentet misjonærer fra Bysants som innførte den kirkeslaviske liturgi. Under Svatopluk (870–894) fikk riket sin største territoriale utstrekning, men under press fra de tyske bispene fordømte pave Stefan 6 i 885 den kirkeslaviske liturgi, og de bysantinske prestene ble fordrevet fra Mähren (Morava) (ca. 888). Riket gikk til grunne som følge av madjarinvasjonene like etter år 900, og territoriet ble hovedsakelig delt mellom Böhmen og Ungarn.