Stor rosebladveps, årevingeart i familien bladveps. Skiller seg fra liten rosebladveps ved at larven er snegleformet og dekket av et tynt, klart slimlag og ved at den lever åpent på bladene hvor den gnager bort bladkjøttet (skjeletterer). Opptrer sporadisk på dyrkede roser i Sør-Norge til og med Trøndelag.