Stor plommebladlus, nebbmunnart i bladlusfamilien Aphididae. Tilsvarer stort sett liten plommebladlus. Den har langt mindre betydning og finnes bare sporadisk langs Oslofjorden og Sørlandskysten.