Stor narsissflue, tovingeart i blomsterfluefamilien (Syrphidae). Ligner liten narsissflue av utseende og levevis, men er større, brun med gul hårbekledning (ser ut som en liten humle). Larven er også større (16–18 mm) og forekommer som primærskadedyr, vanligvis med bare én larve i hver løk. Selv om den ofte kommer inn i landet med importerte blomsterløker, har den liten betydning.