Stor granbarvikler, svermer i juni–juli og legger eggene enkeltvis på grannålene. Fra midten av august og utover kan man finne larven. Den huler ut barnålene og spinner 10–15 nåler sammen til en liten klase. Utvokst overvintrer den i skogbunnen. De angrepne nålene blir brune og dør. Ved sterke angrep blir nålemassen redusert betydelig.