Stor eikemåler, sommerfuglart i familien målere, Geometridae. Lys med brunaktige tegninger på vingene, vingespenn 40 til 51 mm. Arten er utbredt i eikeskog fra Oslofjord-området til Vest-Agder.