Stor bjørkemåler, sommerfuglart i familien målere, Geometridae. Gråhvit med små, svarte flekker eller ensfarget svart. Vingespenn 32 til 55 mm. Larvene lever på ulike trær og busker eller stive urter. Arten finnes nord til Trøndelag og er ganske vanlig. I industristrøk har den svarte formen i løpet av de siste hundre år blitt vanligere enn den hvite, trolig fordi den er blitt best kamuflert mot fuglepredatorer på de sotsvarte, lavnakne stammene der de hviler om dagen (se industrimelanisme).