Stoppesko, kloss som anbringes på jernbaneskinne for å stanse rullende vogn.