Stopp, hos hund betegnelse på overgangen mellom hjerneskalle og snuteparti.