Stop time, på norsk stoppkor, betegnelse på en jazz-solo der rytmeseksjonen ikke akkompagnerer på vanlig måte, men bare aksentuerer enkelte taktslag slik at soloen blir en lang rekke «breaks».