Stomata er en botanisk/zoologisk/anatomisk betegnelse for en liten munningsåpning. Ordet benyttes oftest om spalteåpninger på blad.