Stokkverk, eldre ord for etasje, til dels også brukt om kjeller og loft.