Stjernetid, tid bestemt av stjernehimmelens retning, lik vårjevndøgnpunktets timevinkel. Stjernetiden er null når vårjevndøgnpunktet kulminerer i øvre kulminasjon (på den nordlige halvkule, passerer meridianen i sør). Sann stjernetid er regnet ut fra det sanne vårjevndøgnpunkt, midlere stjernetid ut fra det midlere vårjevndøgnpunkt (dvs. vårjevndøgnpunktet korrigert for nutasjonen). Se også under døgn, tid.