Stjernemoldvarp, insekteterart i moldvarpfamilien. Pelsen er svartbrun på ryggsiden, lysere på buken. Totallengde fra snute til halespiss vel 20 cm, hvorav halen utgjør ca. 9 cm. Ytterst på trynet har den en krans av 22 bevegelige, bruskaktige vedheng som sannsynligvis hjelper den til å lokalisere mark og insekter under jorden. Den graver seg frem i et tempo som langt overgår andre moldvarpers. Skiller seg også fra andre moldvarper ved at den gjerne svømmer, og at den til en viss del lever av vanndyr. Utbredt i de østlige deler av Canada og sørover til Georgia i USA. Se også moldvarper.