Stivsildre, flerårig planteart i sildrefamilien. 10–30 cm høy, tykke, bukttaggede rosettblad og purpurfargede, små blomster i aks. Bisentrisk art som vokser på fuktige, kalkrike steder i fjellet fra Jotunheimen til Sunndalsfjellene og i Troms og Finnmark.