Stivnepunkt, temperaturen der en olje ikke lenger er flytende ved nedkjøling. Avkjølingshastigheten og de øvrige betingelser er nøye spesifisert. Bl.a. skjer avlesningen for hver 3. °C. Det engelske uttrykket Pour Point angir den laveste temperatur der en olje ennå er flytende, dvs. 3° høyere enn stivnepunktet. Se for øvrig blokkeringspunkt og krystallisasjonspunkt.