Stivhaleand, fugleart i andefamilien. En liten, storhodet and mellom krikkand og brunnakke i størrelse. Hannen har mørk rødbrun kropp, hvite kinn og hake. Hunnen er brunspraglet. Begge kjønn har lyseblått nebb, mørk isse og en lang, stiv stjert som ofte holdes hevet. Nordamerikansk art som er innført til Storbritannia og derfra har spredt seg til kontinentet. I Spania hybridiserer den med hvithodeand og utgjør en trussel for denne artens overlevelse i Europa. Streifende individer fra den europeiske bestanden er påtruffet over 40 ganger i Norge per 2003.